Rodinný dom

Izolácie podzemného podlažia.

Styk oceľobetónovej dosky a steny sa ošetril vodotesným fabiónom. Podklad sa napenetroval bituménovou emulziou. Stierková hydroizolácia na báze bituménu bola použitá aj na lepenie extrudovaného polystyrénu.

Košice - okolie
100 m2
04/2018

Dolná brána

Sanácia svetlíka.

Pôvodná dlažba sa vysekala. Po očistení oceľového rámu sa realizoval protikorózny náter. Po obvode svetlíka sa naniesla stierková hydroizolácia na báze bituménu. Po zabetónovaní sa naspäť osadila dlažba. Na záver sa z vnútornej strany betón ošetril jemnou reprofilačnou maltou s náterom.

Košice
Veľký svetlík
3-4/2018

Polyfunkčný objekt

Tlaková injektáž voči kapilárnemu vzlínaniu vody.

Zmiešané murivo z tehál a kameňa bolo navŕtané v dvoch radoch. Za účelom zamedzenia strát injektážnej látky sa naniesol hydroizolačný šlem. Do muriva sa pod tlakom nainjektovala hydroštrukturálna živica na akrylátovej báze.

Košice
70 m2
03/2018

Univerzita UVLF

Sanácia koterca.

Z dôvodu ostrých hrán podlahy dochádzalo k poraneniu nôh ošípaných. Podlaha bola vyspádovaná plastbetónom a preliata protisklznou stierkou na báze polyuretán-cementu.

Košice
6 m2
02/2018

KULTURPARK

Oprava soklov, dilatácií, trhlín a liatych podláh.

Pôvodné sokle sa nahradili novými fabiónmy z plastbetónov. Trhliny v podlahách boli spôsobené chýbajucími dilatáciami a neúnosným podkladom. Niektoré časti boli obnovené preliatím novej vrstvy epoxidu.

Košice
1000 m2
2-4/2018

EUROVIA

Liata podlaha laboratória.

Pôvodné linoleum sa odstránilo. Podklad sa prebrúsil diamantom. Po obvode sa realizoval sokel formou náteru. Finálnu vrstvu tvorí liata podlaha na báze epoxidovej živice s umelohmotným presypom.

Prešov
60 m2
01/2018